Telefon: 695 645 645
Waluta:
PLN

Regulamin sklepu

Opublikowano:

§ 1 Definicje i pojęcia

 1. Sklep Internetowy sportpoland.com – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.sportpoland.com, stanowiący własność sportpoland.com sp. z o.o. z siedzibą Tuchom, ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 
  1. SPRZEDAWCY – należy przez to rozumieć sportpoland.com sp. z o.o., Tuchom, ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno, posiadającą NIP; 5860005382, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000138055, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 450 000 PLN
  2. SKLEPIE SPORTPOLAND.COM - należy przez to rozumieć sklep prowadzony przez Sprzedawcę w swoim serwisie internetowym pod adresem www.sportpoland.com
  3. KLIENCIE - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wyposażoną w zdolność prawną, która po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu dokonała zakupu w sklepie internetowym sportpoland.com
  4. CZASIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA - liczba dni roboczych w jakich sportpoland.com sp. z o.o.  skompletuje zamówienie i wyśle z na adres wskazany przez klienta. 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, za pośrednictwem Sklepu sportpoland.com, sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 2. Dokonanie zakupów przez Klienta w Sklepie sportpoland.com jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Dokonywanie zakupów w Sklepie sportpoland.com może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego regulaminu.
 4. Sprzedawca realizuje jedynie zamówienia wysyłane na terenie Polski.
 5. Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie komputera klasy PC z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszy albo Mac OS 9 lub nowszy, urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail.

§ 3 Regulamin zakupów sklepu sportpoland.com

 1. W Sklepie sportpoland.com można zakupić wszystkie towary, które są wystawione w odpowiednich działach i znajduje się przy nich napis dodaj „do koszyka”.
 2. Zawarcie umowy może nastąpić wyłącznie w języku polskim.
 3. W celu potwierdzenia wyboru produktu, który zamierzamy kupić na karcie tego produktu należy wybrać pole „do koszyka”.
 4. Jeżeli jest to jedyny produkt, który chcemy kupić należy wybrać opcję dostawy i płatności, po czym kliknąć pole "Zamawiam". W przypadku, jeżeli zamierzamy kontynuować zakupy należy wybrać pole "Kontynuuj zakupy".
 5. Po wybraniu pola „Zamawiam”, w przypadku dokonywania zakupów po raz pierwszy należy wybrać pole "Nowy klient - chcę podać swoje dane" i uzupełnij adres wysyłki oraz dane do paragonu/faktury.
 6. W przypadku zarejestrowanych Klientów, po wybraniu pola „Zamawiam” należy wpisać swój login i hasło. Dane Klienta zostaną wyświetlone automatycznie.
 7. Po wypełnieniu i/lub zweryfikowaniu poprawności podanych przez siebie danych należy je potwierdzić i opłacić zamówienie.

§ 4 Płatności, wysyłka i zasady dostarczenia i odbioru towarów

 1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu sportpoland.com wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla obu stron, w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i jego potwierdzenia.
 3. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.
 4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru sposobu dostarczenia zamówienia. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich. Więcej informacji na temat dostawy znajdziesz tutaj >>
 5. Sklep sportpoland.com przyjmuje następujące formy płatności:
  < >Płatność ZA POBRANIEMPłatność PRZELEW ZWYKŁY (przedpłata), czyli przelew na konto bankowe.

  Dane do przelewu:
  sportpoland.com sp. z o.o.
  Tuchom, ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno
  Bank Raiffeisen Bank Polska S.A.,
  Numer konta: 03 1750 1325 0000 0000 2626 2097


  Płatność PRZELEW ELEKTRONICZNY oraz KARTĄ KREDYTOWĄ za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU.
  Więcej informacji na temat płatności znajdziesz tutaj >>Opcja wysyłki towaru za pobraniem jest dostępna dla zamówień do kwoty 3.000,00 zł.
 6. Sprzedawca dostarcza zamówione produkty w sposób wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, Sprzedawca wykona umowę najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, których nie dało się przewidzieć w dniu złożenia przez klienta zamówienia – czas realizacji zamówienia może uleć wydłużeniu nie więcej jednak niż do 30 dni.
 9. Wszystkie towary oferowane w Sklepie sportpoland.com są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 10. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania zapasów.

§ 5 Dostępność towaru

W przypadku, gdyby w naszym sklepie zabrakło zamawianego towaru skontaktujemy się z Tobą powiadomimy o tym oraz podamy spodziewaną datę zasilenia naszego magazynu w zamawiany towar.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotu towaru

 1. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów zakupionych w Sklepie sportpoland.com przysługuje Klientom, którzy są konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

  Adres sklepu:
  sportpoland.com sp. z o.o.
  Dział Zwrotu i Reklamacji
  Tuchom, ul. Gdyńska 45
  80-209 Chwaszczyno


  Adres e-mail: reklamacje@sportpoland.com
  Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego tutaj >>
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego wam prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Klienta o decyzji wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klienta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie lub dostarczenie do siedziby Sklepu towaru przed jego upływem.

  Towar należy odesłać (dostarczyć) na adres:
  sportpoland.com sp. z o.o.
  Dział Zwrotu i Reklamacji
  Tuchom, ul. Gdyńska 45
  80-209 Chwaszczyno

  Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny tutaj >>
   
 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień klienta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  4. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
    
 8. Odpowiedzialność konsumenta: odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 7 Reklamacje

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sportpoland.com sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 [1]-556 [3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na:

  Adres sklepu:
  sportpoland.com sp. z o.o.
  Dział Zwrotu i Reklamacji
  Tuchom, ul. Gdyńska 45
  80-209 Chwaszczyno


  Adres e-mail: reklamacje@sportpoland.com
  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego tutaj >>
   
 4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 5. Sportpoland.com sp. z o.o. nie jest producentem wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym Towarów. Niektórzy producenci udzielają dodatkowych gwarancji na produkowane przez siebie produkty. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 6. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres:

  Towar należy odesłać (dostarczyć) na adres:
  sportpoland.com sp. z o.o.
  Dział Zwrotu i Reklamacji
  Tuchom, ul. Gdyńska 45
  80-209 Chwaszczyno

  Wzór formularza reklamacyjnego dostępny tutaj >>
  Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
   
 7. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
  1. złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obciążeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
  2. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 9. W przypadku umów zawartych w obrocie profesjonalnym stosuje się przepisy k.c.
 10. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru w podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził protokół szkody w obecności kuriera. 

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania. Na każdorazowe żądanie Klienci dysponują prawem dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawem żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadzie określonej w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Klienta są przechowywane w bezpiecznym miejscu na naszym serwerze. Nie udostępniamy i nie sprzedajemy tych informacji osobom trzecim. Nie przechowujemy żadnych informacji na temat kart kredytowych Klienta.

§ 9 Prawa autorskie

 1. Niniejsze strony chronione są prawem autorskim. Wszystkie informacje, opisy produktów oraz elementy graficzne jak w szczególności: fotografie, obrazki, rysunki, ikonki, są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania, używania do celach handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez odpowiedniej zgody.

§ 10  Konkursy i Promocje

 1. Sklep sportpoland.com może organizować konkursy i promocje. Wszelkie kwestie związane z ich organizowaniem, o ile jest to wymagane prawem, zostaną określone w regulaminach konkursów.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sportpoland.com sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sportpoland.com sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.sportpoland.com. Klient składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i że akceptuje ich treść. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 5. Sportpoland.com sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.
 6. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości od strony technicznej prosimy kontaktować się z administratorem pod adresem email: info@sportpoland.com 
 

 sportpoland.com sp. z o.o.
 
Tuchom, ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno, NIP 5860005382, KRS 0000138055
 tel. +48 58 511-29-85, kom. +48 695-645-645, fax. +48 58 511-29-80