Telefon: 695 645 645
Waluta:
PLN
Telefon
Adres
sportpoland.com sp. z o.o. Tuchom, ul. Gdyńska 45 80-209 Chwaszczyno Polska
PL 5860005382 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000138055