SPEKTRUM

Spektrum

Firma SPORTPOLAND.COM sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu grantowego "SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych".

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

W konkursie nr SPE.03.2022 pozytywną ocenę otrzymały dwa złożone przez SPORTPOLAND.COM sp. z o.o. wnioski:

  1. Wniosek WNG-SPE.03.2022/052
  • Cel projektu: doradztwo w zakresie strategii działań online dla marki KETTLER, obejmujące m.in. analizę działań konkurencji oraz doradztwo w zakresie optymalizacji strony https://kettlersport.pl/.
  • Całkowita wartość projektu:  23 280,00 PLN
  • Kwota dofinansowania: 11 640,00 PLN 
  • Lista ocenionych wniosków: ZOBACZ

 

  1. Wniosek WNG-SPE.03.2022/083
  • Cel projektu: doradztwo w zakresie prowadzenia działań marketingowych oraz komunikacyjnych dla marki KETTLER w social mediach: YouTube, TikTok, Instagram oraz LinkedIn.  
  • Całkowita wartość projektu:  16 250,00PLN
  • Kwota dofinansowania: 8 125,00 PLN 
  • Lista ocenionych wniosków: ZOBACZ