Jak skorzystać z promocji „Odbierz prezent za 1 zł”

Jak skorzystać z promocji odbierz prezent za 1 zł?

Jak skorzystać z promocji odbierz prezent za 1 zł?

 

Regulamin promocji „Odbierz prezent za 1 zł”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja pod nazwą  „Odbierz prezent za 1 zł”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez sportpoland.com sp. z o.o. z siedzibą w Tuchomiu, ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja obowiązuje w terminie od dnia 23.12.2022 r. od godziny 16:30:00 do dnia 28.02.2023 r. do godziny 23:59:00.
 3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Promocja NIE łączy się z innymi promocjami np. kodem rabatowym. 
 5. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.sportpoland.com, zwanej dalej „Stroną internetową”.
 6. „Klient” to osoba dokonująca zakupów na stronie internetowej www.sportpoland.com.

§ 2. ZASADY PROMOCJI

 1. W promocji mogą wziąć wszystkie osoby, które w terminie obowiązywania promocji podanym w § 1. w punkcie 2 niniejszego regulaminu, dokonają zakupu urządzenia fitness marki KETTLER na stronie internetowej www.sportpoland.com.
 2. Kupujący dokonując zakupu urządzenia fitness marki KETTLER:
  1. o wartości minimum 2 000 pln brutto może do zakupu dobrać JEDNĄ SZTUKĘ prezentu za 1 zł, z następującej listy produktów:
  2. o wartości minimum 3 999 pln brutto może do zakupu dobrać JEDNĄ SZTUKĘ prezentu za 1 zł, z następującej listy produktów:
 3. Wybór prezentu odbywa się poprzez wpisanie nazwy wybranego prezentu w polu UWAGI DODATKOWE w PODSUMOWANIU zamówienia, podczas dokonywania zakupu na stronie internetowej www.sportpoland.com.
 4. Ilość prezentów przewidzianych na promocję „Odbierz prezent za 1 zł” jest ograniczona. W przypadku braku dostępności prezentu wybranego przez klienta podczas dokonywania zakupu na stronie internetowej www.sportpoland.com. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany prezentu na inny, dostępny w momencie realizacji zamówienia. Drogą telefoniczną lub mailową klientowi zostanie zaproponowany inny, dostępny prezent. Zmiana zostanie dokonana po akceptacji przez klienta propozycji Organizatora. 
 5. Do każdego zakupionego urządzenia przysługuje TYLKO JEDEN prezent, zgodnie z § 2 punktem 2 niniejszego regulaminu.
 6. Jedna osoba może skorzystać z promocji TYLKO JEDEN RAZ. 
 7. Regulamin promocji będzie dostępny na stronie głównej Strony internetowej Organizatora podczas trwania promocji.
 8. Produkty objęte promocją udostępnione są w sklepie internetowym www.sportpoland.com i należą do poniższej grupy towarowej: https://sportpoland.com/produkty/sporty/marka=kettler/silownia-i-fitness,2,10396?sort=1
 9. Z promocji wykluczone są produkty marki KETTLER, w których nazwie produktu występuje słowo OUTLET.
 10. W przypadku zwrotu towaru z zamówienia, do którego dołączony był prezent promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy prezent. W przypadku odmowy zwrotu prezentu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych towarów pomniejszoną o wartość prezentu - zgodnie z jego aktualną ceną widoczną na stronie sklepu www.sportpoland.com.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci do II stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). Przez „pracowników” rozumie się również osoby wykonujące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.